• di. dec 5th, 2023

Klussendomein.nl

Blog met veel klustips!

Circulaire bouw, wat moet je erover weten?

DoorAdmin

nov 19, 2022

Voor de bouw geldt dat ze kan worden bestempeld als één van de belangrijkste transitiedomeinen richting een CO2-neutrale en circulaire economie. Deze zou gerealiseerd moeten kunnen worden tegen het jaar 2050. TNO ondersteunt en adviseert de overheid en bedrijfsleven op dit vlak. Dit doet ze door ontwikkeling evenals het inzetten van modellen en tools voor het verbeteren van de duurzaamheid. Ben jij op deze pagina terecht gekomen omdat je graag meer te weten wil komen over circulaire bouw? Blijf dan zeker verder lezen!

10 tot 20% van de toegepaste bouwmaterialen moet vervangen worden

Een zeer belangrijke vraag die we ons moeten durven stellen is hoe we binnen een tijdspanne van slechts een paar jaar zo’n 10 tot 20 procent van de toegepaste bouwmaterialen kunnen vervangen door gerecycleerde alternatieven. Bovendien moet er nog een tweede vraag worden gesteld, namelijk hoe we tegelijkertijd een reductie van de CO2-uitstoot met 30 procent kunnen verwezenlijken. Dit laatste zou moeten gebeuren door de vraag naar nieuwe materialen met maar liefst 80 procent te reduceren. Het antwoord schuilt in het principe van circulaire bouw.

Circulaire bouwmaterialen

Een cruciaal onderdeel van circulaire bouw zijn de circulaire bouwmaterialen. Hier wordt heel wat onderzoek naar gedaan. Bovendien kan er worden vastgesteld dat de populariteit van deze materialen ook flink toeneemt. De productie van circulaire bouwmaterialen wordt gekenmerkt door lage CO2-emissies enerzijds evenals de mogelijkheid voor het opslaan van CO2 anderzijds. Voor deze biobased grondstoffen geldt dat ze uiteindelijk in staat moeten zijn om de eindige, fossiele materialen te vervangen. Dit zorgt ervoor dat ze uiteraard belangrijk zijn binnen een circulaire economie.

Hoe realiseer je een circulaire bouw?

Bij het realiseren van een circulaire bouw wordt uiteraard het principe van circulariteit toegepast. Er is sprake van circulair bouwen wanneer er bij de totstandkoming van een gebouw zo’n beperkt mogelijk aantal nieuwe grondstoffen wordt gebruikt. Bovendien is het van belang dat er zo weinig mogelijk vervuiling plaatsvindt. Hierbij moet er aandacht worden besteed aan de volledige keten en dus niet uitsluitend naar de materialen waar gebruik van wordt gemaakt.

Hoe ziet een circulaire bouw er dan precies uit?

De theorie van circulaire bouw maakt in grote lijnen duidelijk wat het nu precies inhoudt. Voor veel mensen geldt echter dat ze benieuwd zijn naar enkele voorbeelden uit de praktijk. Deze hoeven we niet ver te zoeken. In ons eigen land is er bij de realisatie van verschillende gebouwen al gebruik gemaakt van circulariteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor Hotel Jakarta in Amsterdam waar gebruik is gemaakt van natuurlijke houtbouw. Ook het Biosintrum van Oosterwolde staat er om bekend voor maar liefst 80 procent te zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen.

Naast bovenstaande zouden we ook kunnen kijken naar het fietspad dat zich bevindt tussen Leeuwarden en Stiens. Voor dit fietspad geldt dat deze het eerste ter wereld is welke volledig is vervaardigd uit gerecycled wc-papier. De verwachting is uiteraard dat bij het realiseren van steeds meer gebouwen in de toekomst gebruik zal worden gemaakt van het principe van circulaire bouw.

Door Admin